Hoşgeldin ziyaretçi Oturum Aç ya da Üye Ol.

Ekonomi

Alt Kategoriler

Görünüm:
Liste
Tablo
Göster:
Sırala:
Latin Amerika ve Başka Bir Kalkınma / Henry Veltmeyer
Bu kitapta varılan sonuca göre, yerel düzeyde çeşitli imkanlar sağlamakla birlikte; ‘başka bir' başl..
₺15.00
Makroiktisada Giriş / Cem Somel
Makroiktisat; işsizlik, enflasyon, kamu gelir-gider açığı, dış ticaret açığı, dış borç birikmesi, dö..
₺17.00
Marksist Emperyalizm Teorileri (Eleştirel Bir Analiz) / Anthony Brewer
Bu eserdeki amacım; emperyalizm üzerine yazılmış Marksist eserlerin, hatta daha geniş çerçevede, kap..
₺32.00
Marksist İktisat El Kitabı
Marx'ın iktisat teorisi ve devrimci öğretisinin bütünü, 150 yılı aşkın bir süredir kapit..
₺7.00
Marksist Kriz Kuramları Işığında Küresel Kriz / Cüneyt Akman
  Eskiden bir inşaatçı spekülasyon iç..
₺27.00
Marksizm Nedir? / Emile BURNS
Tanınmış İngiliz Marksistlerinden Emile Burns’ün bu eseri ilk olarak 1939 yılında yayınl..
₺8.00
Marksizm Üzerine Dört Ders / Paul M. SWEEZY
20. yüzyılın önde gelen Marksist iktisatçılarından Paul Sweezy’nin Sosyalist Cep Kitapla..
₺9.00
Marx'a Dönüş / Ellen Meiksins Wood
İddiam, şu an içinde bulunduğumuz tarihi anın, Marx'ı geri getirmek için en kötü değil en iyi, en uy..
₺18.00
Marx'ın Kriz Teorisi 1. Kitap / Kolektif
'...Üretken güçlerin ulaştığı en yüksek gelişme düzeyiyle birlikte mevcut servetin ulaştığı en büyük..
₺32.00
Marx'ın Kriz Teorisi 2. Kitap / Kolektif
E. Ahmet Tonak, Samezö Kuruma, Michael Heinrich, Stuart Easterling, Trent Chroyer, Paul Mattick, Dav..
₺34.00
Marx'ın Para Teorisi / Suzanne de Brunhoff
Suzanne De Brunhoff'un da göstermi? oldu€u gibi, Marx'›n paray› ele al›?›, onun para konusunda çal›?..
₺14.00
Metalaşma ve Direnç Kapitalizmde Kültürün İkili Üretim Yapısı / Zafer Kıyan
Kapitalizm diğer her şeyi olduğu gibi kültürü de meta biçimiyle karşımıza çıkarmaktadır. Buradan har..
₺24.00
Mikroekonomiye Giriş (Basından Örneklerle) / Tümay Ertek
Ekonomi teorisi genellikle mikroekonomi ve makroekonomi olmak üzere iki ana başlık altında incelen..
₺22.00
Neler Oluyor Hayatta? (10 Başlıkta Türkiye ve Dünya Analizi) / Hayri Kozanoğlu, Mustafa Sönmez
"Neler Oluyor Hayatta" küresel krizlerden ideolojilere değin insanlara karmaşık ve anlaşılması güç..
₺21.00
Neoliberal İktisadın Marksist Eleştirisi / Uğur Selçuk Akalın, Pierre Bordieu, Susan George
Savunanlar kadar karşı çıkanlar tarafından oldukça geniş sayılabilecek bir literatürün oluşturulduğu..
₺20.00